Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Původní příspěvek, na který reagujete::
Jméno: Advokátní kancelář KF Legal
Text: Vážená paní Jolano, pronajímatel je oprávněn dle ustanovení § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovědět nájem v případě, že nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé porušení by bylo, dle odborné literatury, možné považovat neplacení nájemného a úhrady za služby po dobu alespoň dvou měsíců. Rovněž je třeba zdůraznit, že i v takovém případě je pronajímatel oprávněn nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době a nemůže Vás proto žádat, abyste se vystěhovala z pronajatého bytu ke konci měsíce, v němž došlo k prodlení. V případě, že by se však jednalo o prodlení za dobu alespoň tří měsíců, by měl již pronajímatel (v souladu s ustanovením § 2291 občanského zákoníku) právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. V případě, že Vám dá pronajímatel výpověď, můžete do dvou měsíců ode dne, kdy Vám taková výpověď došla, podat návrh soudu, aby oprávněnost výpovědi přezkoumal. V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici. S přáním pěkného dne, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát


Odpověď, reakce na příspěvek:

 Jméno: 

 E-mail: 
 (Pozn.: E-mail se nikde nezveřejňuje)
 Text příspěvku: 
 
 Napište číslem   šest set sedmdesát osm


Zpět na výpis příspěvků
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...