Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Ladislav Nový (01.10.2017 06:54:15)
Dobrý den,chtěl by jsem se jen zeptat,zda rekonstrukce domu je dostačující důvod k neprodloužení či obnovení nájemní smlouvy na dobu určitou?Přesné znění je:informujeme Vás o záměru naší společnosti týkající se planované rekonstrukce domu. Z tohoto jsme nuceni Vám nadale neprodluzovat nájemní smlouvu. Nájemní smlouva skončí uplynutím uvedené doby určité. Mohou takto postupovat a mohu se bránit soudně? A pokud musím byt po ukončení smlouvy na dobu určitou,musim byt předat hned ten den nebo mám na to 2-3 dny? Dekuji za rady a odpověď. L. Nový
Ladislav Nový (01.10.2017 07:04:32)
Ještě k výše zmíněnému příspěvku. Lze takoveto oznámení považovat vůbec za výpověď?? Děkuji L. Nový
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (09.10.2017 08:52:54)
Vážený pane Nový, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nájem na dobu určitou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pronajímatel není povinen smlouvu na dobu určitou prodloužit. S ohledem na uvedené z Vašeho dotazu usuzuji, že dopis měl zřejmě jen informační hodnotu. Co se týče předání pronajatého bytu, je dle občanského zákoníku nutné byt předat v den, kdy nájem končí. Vždy je nicméně třeba přihlížet i ke znění konkrétní nájemní smlouvy. S přáním pěkného dne, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
K. Sajnerová (26.09.2017 17:04:32)
Dobrý den, ráda bych koupila nemovitost, kterou vlastní větší počet spoluvlastníků. Jeden ze spoluvlastníků je zbaven svéprávnosti, má soudem jmenovaného opatrovníka, a tento opatrovník musí dát nejdříve návrh na soud, aby mu úkon prodeje spoluvlastnického podílu soud schválil. Aby opatrovník mohl návrh na soud podat, musí soudu předložit návrh kupní smlouvy, odhad ceny nemovitosti a "úředně akceptovatelné souhlasy všech ostatních spoluvlastníků s prodejem jejich podílů". Ráda bych se zeptala, jak má takový souhlas spoluvlastníka vypadat, aby to soud přijal??? Co obsahuje a zda musí být úředně ověřen?? Děkuji mnohokrát. S pozdravem, Sajnerová.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.10.2017 17:04:45)
Vážená paní Sajnerová, bez hlubších znalostí Vašeho případu k Vašemu dotazu sděluji, že takový souhlas by měl obsahovat zejména přesné vymezení daného spoluvlastnického podílu, identifikaci osoby, která prohlášení činí, a měl by být v písemné formě. S ohledem na právní jistotu lze doporučit rovněž to, aby byly podpisy na prohlášení úředně ověřeny. V případě potřeby se, prosím, neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář, která obdobné případy pravidelně vyřizuje. S přáním pěkného dne, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Jiří Pařez (17.09.2017 16:42:49)
Dobrý den,mel by jsem skromný dotaz.Mám nájemní smlouvu na dobu určitou do 1.11.2017. V současné době byla v domě zahájena rekonstrukce,protože majitel se rozhodl změnit byty v apartmány. Zároveň přiznávám,že mu dlužím půlroční nájemné z duvodu tíživé osobní situace. V srpnu mi byl doručen od něj dopis,kde mi sděluje,že z důvodu rekonstrukce mi již neobnoví a neprodlouzi nájemní smlouvu. Počítal jsem s tím a začal shánět nové bydlení,ale začátkem září při osobním rozhovoru mi řekl,že se mnou okamžitě ukoncuje nájemní smlouvu a aby jsem byt vyklidil a predal mu ho do 2.10 nebo že ho 3.10. nechá vyklidit svépomocí a nabytek nechá odvézt do úschovy na moje naklady a cenné věci si nechá na srovnání dlužného nájmu. Na moji námitku,že mám smlouvu k 1.11 a ze pak byt vyklidim,ale toto je na mne hrozně brzo,odpověděl,že ho to vůbec nezajímá a že ze zakona na to má právo. Chtel by jsem se tedy zeptat,zda opravdu toto právo má a může mne svépomocí vystěhovat? Upozorňuji,že jsem vlastně vubec žádnou oficiální výpověď nedostal,jen to oznámení že mi už nebude prodloužena smlouva z důvodů rekonstrukce. Můžete mi,pls,sdělit,zda majitel takto postupuje v mezich zákona a zda opravdu musim byt na jeho ústní výzvu 2.10.opustit a pokud odmitnu,zda mne může násilím vystěhovat?? Děkuji za odpověď Jiří Pařez
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (25.09.2017 12:24:59)
Vážený pane Pařeze, s ohledem na ustanovení § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), má pronajímatel, v případě, že nezaplatíte nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, abyste mu bez zbytečného odkladu (nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu) byt odevzdal. Povinností pronajímatele je uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení Vaší povinnosti a vyzvat Vás před doručením výpovědi, abyste v přiměřené době nájem uhradil. Neučiní-li tak, k výpovědi se nepřihlíží. Rovněž je povinností pronajímatele Vás poučit o Vašem právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. V případě, že Vás o těchto právech nepoučil, je výpověď považována za neplatnou. Výpověď je neplatná také tehdy, nemá-li písemnou formu. Co se týče hrozby vyklizení bytu samotným pronajímatelem, bylo by nejdříve nutné, aby se obrátil na soud s žalobou na vyklizení předmětného bytu a následně na exekutora. Věřím, že pro Vás tyto informace byly přínosné. Budete-li mít další otázky, neváhejte se obrátit na naši kancelář. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Jiří Pařez (28.09.2017 10:21:20)
Mnohokrát děkuji za odpověď. Jen ještě jedna otazka. Při výpovědi nájemní smlouvy na dobu určitou musím byt předat hned v den ukončení smlouvy nebo je tam nějaká tolerance 2-3 dny? Děkuji za odpověď Jiří Pařez
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.10.2017 17:03:23)
Vážený pane Pařezi, k Vaší otázce ohledně předání bytu Vám sděluji, že byt je nutné odevzdat v den, kdy nájem končí. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Josef Bogar (15.09.2017 11:31:12)
Dobrý den, chci se zeptat jak postupovat v pronájmu bytu. Jsme rozvedení manželé a chceme na 11 měsíců pronajmout byt 4+1. Jak by měla být napsána smlouva ? Kdo bude platit daň ? Jaké náklady si můžeme odepsat při daňovém přiznání ? Děkuji předem za odpověď.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (25.09.2017 12:19:27)
Vážený pane Bogare, z Vašeho dotazu usuzuji, že byt je nyní po vypořádání společného jmění ve spoluvlastnictví. V takovém případě budete Vy i Vaše bývalá žena pronajímateli. Znamená to, že nájemní smlouvu budete uzavírat s budoucím nájemcem oba dva a budete ji podepisovat Vy i Vaše bývalá žena. Za předpokladu, že se jedná o nepodnikatelský pronájem, rozdělí se příjmy i výdaje v poměru dle velikosti Vašich podílů na nemovitosti, toto uspořádání je nicméně možné smluvně upravit. V případě potřeby se na nás, prosím, neváhejte obrátit. S přáním pěkného dne, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Katka (10.09.2017 09:20:08)
Dobrý den chci se zeptat odkupovala jsem byt od matky svého ted už bývalého přítel na byt jsem dostala hypo ve výši jeden milion kč ale ona chtěla jen 500000kč to dostala ale doma tak nemám potvrzení že jsem jí peníze dala. Zbytek peněz přítel potřeboval na své dluhy já jsem z toho měla 100000 kč. Byt jsem odkupovala v listopadu 2011 před rokem jsme se rozešli a bývalí přítel ted po mě chce doplatit ten zbytek. Jinak mě o byt připraví a vyhrožuje mi soudem že jsem se prý okradla. Já řádně platím hypo a na katastru jsem jediný vlastník. Má nějakou šanci napadnou kupní smlouvu a o byt mě připravit? Do července tam bydleli on jeho matka a naše nezl. dcera měli mi platit nájem co ale porušovali a pak se odstěhovali a on byt zdemoloval abych se tam nemohla já se svým synem vrátit. Tak já ted musím platit tento byt a svůj podnájem. Bohužel jsem byla hloupá že jsem dala peníze bez potvrzení a původní majitelka chtěla tak málo protože byla ustní dohoda že v tom bytě může zůstat ale já je nevystěhovala oni si našli něco jiného sami. Děkuji za odpovět
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (15.09.2017 09:28:40)
Vážená paní Katko, rozumím-li tomu správně uzavřela jste s matkou Vašeho přítele kupní smlouvu, ve které byla uvedena kupní cena ve výši 1.000.000,- Kč. Následně jste se ústně dohodly na ceně 500.000,- Kč a o zaplacení této částky nyní nemáte žádné potvrzení a nemůžete žádným způsobem dokázat, že k úhradě ceny došlo. V případě, kdy je vloženo vlastnické právo k nemovitosti do katastru nemovitostí a nedojde k úhradě kupní ceny ze strany kupujícího, je možné, aby prodávající odstoupil od kupní smlouvy, a to z důvodu jejího podstatného porušení. Vzhledem k tomu, že k převodu vlastnického práva došlo již v roce 2011, mělo by být v takovém případě možné namítnout promlčení práva na odstoupení od smlouvy. V každém případě by bylo vhodné celou situaci probrat s právníkem, který by Vám pomohl ji vyřešit na základě hlubší znalosti Vašeho případu. V případě potřeby konzultace se na nás neváhejte obrátit. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Jolana (30.08.2017 21:42:32)
Dobrý den,chci se zeptat od 1.5. sem uzavřela smlouvu o pronájmu bytu. Tento měsíc sem se opozdila s nájmem a majitel mi vyhrožuje, že pokud se nevystěhuju do konce tohoto měsíce odpojí mi elektřinu. Chci se zeptat jak se proti tomu mohu bránit. Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (01.09.2017 09:24:56)
Vážená paní Jolano, pronajímatel je oprávněn dle ustanovení § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovědět nájem v případě, že nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé porušení by bylo, dle odborné literatury, možné považovat neplacení nájemného a úhrady za služby po dobu alespoň dvou měsíců. Rovněž je třeba zdůraznit, že i v takovém případě je pronajímatel oprávněn nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době a nemůže Vás proto žádat, abyste se vystěhovala z pronajatého bytu ke konci měsíce, v němž došlo k prodlení. V případě, že by se však jednalo o prodlení za dobu alespoň tří měsíců, by měl již pronajímatel (v souladu s ustanovením § 2291 občanského zákoníku) právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. V případě, že Vám dá pronajímatel výpověď, můžete do dvou měsíců ode dne, kdy Vám taková výpověď došla, podat návrh soudu, aby oprávněnost výpovědi přezkoumal. V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici. S přáním pěkného dne, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...