Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Lenka (22.05.2018 14:08:36)
Dobrý den,potrebuji radu: dcera je vlastníkem podílu na družstevní byt,ve kterém i bydlí.prava na ni převedl můj přítel.bohuzel jsem se dozvěděla že má dluhy,a je asi jen otázkou kdy zazvoní exekutor..byt a poplatky druzstvu plati,na to dohlizime,ale dluží za služby mobilních operátorů atd..neco už splatila,má zvláštní školu a já ji v tomto už moc nevěřím..ma malou dcerku..bylo by možné převést členská práva na byt zpět na přítele?nebo na mě?..nechali bychom ji tam bydlet dál,moc se bojíme že o být přijde a zůstane na ulici.dekuji.moc za pomoc
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (28.05.2018 08:49:48)
Vážená paní Lenko, v případě, že smlouva o převodu ještě nebyla družstvu doručena, jednoduše ji znehodnoťte. Pokud již byla doručena, tak v případě, že bude Vaše dcera souhlasit, neměl by být s převodem žádný problém. Stačí opět převést členská práva na Vás nebo Vašeho přítele např. formou darovací smlouvy. Z informací, Vámi poskytnutých, se darovací smlouva jeví jako nejlepší možnost. V případě Vašeho zájmu o pomoc při převodu členských práv, neváhejte kontaktovat naší advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Em.Tomášková (18.05.2018 15:37:18)
Chceme s manželem přepsat byt ve vlastnictví na 2 vnučky je-li to možné,místo na syny.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (21.05.2018 16:49:58)
Vážená paní Tomášková, co se týče převodu vlastnictví bytu, je pouze na Vaší vůli na koho se rozhodnete byt převést. Doporučuji však onen byt darovat. Náklady na převod při darování jsou výrazně nižší než u jiných způsobů převodu - například kupní smlouvy apod. Bezúplatný převod nemovitosti totiž nepodléhá dani z nabytí nemovitosti ve výši 4 %. V takovém případě pak zůstává z daní pouze daň darovací. Od daně darovací je osvobozeno darování příbuzným v řadě přímé (tj. rodiče, děti, i vnučky). Jediný poplatek, který Vy budete muset zaplatit, je poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který činí 1 000 Kč. Darovací smlouva má určité náležitosti, které je třeba dodržet a ve smlouvě uvést, jelikož každá darovací smlouva na nemovitost podléhá schválení katastrálního úřadu, aby mohl být proveden zápis vlastnického práva obdarovaného – Vaše vnučky. Do darovací smlouvy je možné zanést i věcné břemeno doživotního užívání, což by se ve Vašem případě dalo využít, pokud byste chtěla, aby Vaše vnučky měly byt ve vlastnictví, ale Vy byste chtěla v bytě setrvat. V případě, že jsou Vaše vnučky nezletilé, je zapotřebí jim určit opatrovníka, který bude nezletilého zastupovat. Nejčastěji za nezletilého jednají jeho zákonní zástupci, tedy rodiče. V případě darování nemovitosti by však mohlo dojít ke střetu zájmů. Ocitujeme-li § 892 občanského zákoníku: „Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.“. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace, popř. jinou právní pomoc v souvislosti s převodem vlastnictví Vašeho bytu, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Em.Tomášková (18.05.2018 15:34:18)
Chceme s manželem přepsat byt ve vlastnictví na 2 vnučky je-li to možné,místo na syny.
Jaroslava Luuová (04.05.2018 16:37:38)
Dobrý den,mám na vás prosbuS manželem jsme koupili byt novostavbu.Vzali jsme si na néj hypotéku.Zaplatili jsme dvě splátky a další máme uhradit až při zapsání smlouvy do katastru.Manžel však vážné onemocněl a není schopen žádnou smlouvu již podepsat,jelikož už nechodí.Poradte mi prosím co mohu dělat a co teprve kdyby zemřel.Děkuji
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (14.05.2018 10:52:28)
Vážená paní Luuová, předpokládám, že Vy a Váš Mmnžel jste spolužadateli o hypoteční úvěr. Žádá-li o hypoteční úvěr osoba v manželském stavu, stává se manžel/ka žadatele automaticky spolužadatelem, tj. podepisuje žádost, úvěrovou smlouvu společně se žadatelem. Výjimku tvoří případy, kdy manželé mají vypořádáno či zúženo společné jmění manželů. V případě, že zemře jeden ze spoludlužníků, ačkoli jde o tragickou událost, ten druhý je k úvěru zavázán i nadále a má tedy povinnost úvěr splácet. V případě nedodržení sjednaného splátkového kalendáře mohou hrozit spoludlužníkovi sankční poplatky. Pokud by Vaše příjmy na splácení hypotéky nestačily a nebyla byste schopna hradit měsíční splátku hypotéky hradit v plné výši, je možné se s bankou domluvit. Banka se bude snažit najít vhodné individuální řešení pro obě strany. Krajním řešením může pak být prodej nemovitosti s hypotékou, která se převede na nového majitele. Situaci lze předejít sjednáním např. kvalitního pojištění pro případ smrti, pracovní neschopnosti či trvalé invalidity. Doporučil bych tedy kontaktovat banku a domluvil se s ní na dalším postupu. Pokud by bylo cokoliv nejasného, s důvěrou se obraťte na naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. Josef Fiřt, advokát
Martin Jelínek (24.04.2018 14:28:46)
Dobrý den, mohl bych Vás poprosit o radu. Podepsali jsme se zájemcem o chalupu rezervační smlouvu s rezervačním poplatkem 50tis. korun, které mám nyní v držení. Kupující se ve smlouvě zavázal, že doplatí zbytek kupní ceny po předložení kupní smlouvy na konci června 2018, jinak o rezervační poplatek přijde. Majitelem chalupy byla babička, která ovšem nedávno zemřela a zájemce se nyní domáhá vrácení rezervačního poplatku, protože mu někdo řekl, že nyní je rezervační smlouva tím pádem neplatná. Má nárok na vrácení rezervačního poplatku nebo smlouva přechází na dědice, kteří mají zájem chalupu prodat? Děkuji za odpověď. Martin Jelínek
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (02.05.2018 10:18:54)
Vážený pane Jelínku, na základě Vámi popsaného stavu usuzujeme, že kupující má na vrácení rezervačního poplatku právní nárok. Vzhledem k tomu, že k uzavření kupní smlouvy mezi Vaší babičkou a kupujícím už bohužel nemůže dojít – za předpokladu, že rezervační poplatek nebyl sjednán jako propadný i v jiném případě než v tom, který uvádíte ve Vašem dotazu – musí být rezervační poplatek vrácen kupujícímu stejně, jako by se Vaše babička bývala z jakéhokoliv důvodu rozhodla kupní smlouvu nakonec neuzavřít. V důsledku úmrtí Vaší babičky bude mít kupující pohledávku za pozůstalostí, a to do doby potvrzení dědictví soudem (srov. § 1703 občanského zákoníku). Podle obecné úpravy dluhy zůstavitele (Vaší babičky) přecházejí na dědice (§ 1701 OZ). Po potvrzení dědictví by pak částku byl povinen vydat některý z dědiců. Mají-li všichni dědicové zájem chalupu prodat, doporučujeme s kupujícím uzavřít novou rezervační dohodu, popř. smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se dědici zaváží, že ten, který nemovitost nakonec zdědí, uzavře po skončení dědického řízení kupní smlouvu s kupujícím. Budete-li mít zájem o bližší posouzení Vaší situace, popř. jinou právní pomoc v souvislosti s prodejem chalupy, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát.
Vorlíčková (19.03.2018 17:48:23)
Dobrý den, jsem členem bytového družstva (vlastním družstevní podíl) a zároveň jeho nájemníkem bytu. Již cca ¾ roku žádám opakovaně ústně, ale i písemně družstvo o nahlížení a poskytnutí kopií z účetnictví a hospodaření družstva, zejména výpisů z běžného účtu a účetních deníků za určitá období, bohužel, stále bez úspěchu. Nejdříve mi sdělili, že mi nic nedají, po té přišli s argumentem, že jsou tam uvedená u plateb nájmu jako variabilní symbol rodná čísla některých nájemníků. Argumentovala jsem, že jako VS u nájmu za byty nemá být uvedeno žádné rodné číslo, že družstvo by mělo zajistit, aby si jednotliví nájemníci toto opravili a že k nájmu jednotlivých bytů se jako VS vztahují čísla bytů tak, jako je to i u vyúčtování apod. Za pravdu mi dal i předseda družstva, ale později vše popřel. Před několika lety jsem žádala rovněž o nahlédnutí do účetnictví a to tehdy nebyl žádný problém. Účetní, která zajišťuje správu vč. účetnictví, a to i tehdy jako nyní, mi domů zapůjčila 2 roky kompletního účetnictví, takže jsem mohla nejen nahlížet, ale pořizovat si výpisky či kopie. Později mi odmítali opět vydat konkrétní dokumenty, takže jsem prostřednictvím právníka žádala o jejich vydání. Ve stanovisku právník uváděl, že neexistuje žádný předpis, který by zakazoval mě, jako členovi družstva resp. spoluvlastníkovi domu, nahlížet do účetnictví a hospodaření , či si pořizovat výpisky či kopie. Mimo jiné, paní, která nám toto zajišťuje na dohodu o provedení práce, má již několik let pozastavenou činnost ŽL a za ní to účetnictví provádějí její 2 dcery a z toho jedna bere honorář. Tuto skutečnost jsme však nikdy neprojednávali na žádné členské schůzi, pouze si to dohodla s předsedou. V poslední korespondenci mi opět představenstvo družstva písemně odmítlo vydat kopie s tím, že argument, že neexistuje žádný právní předpis, který by družstvu zakazoval mi doklady vydat neznamená, že co není v zákoně uvedeno, je tudíž dovoleno. V podstatě bez uvedení konkrétního důvodu mi oznámili, že mi nevyhoví. Poslední osobní návštěvu o úřední hodiny mi dokonce neumožnili ani nahlížet a striktně sdělili, že nemám na to právo. Mám důvodné podezření, a vše tomu nasvědčuje, že oprávněně, že jsou tam uvedeny platby jedné firmě, které nemám vidět a prokázat družstvu jejich pochybení. Prosím, můžete mi pomoci a poradit, jak mám jako člen družstva, resp. spoluvlastník domu, dosáhnout nahlížení vč. pořizování kopií dokladů, které mě zajímají ? Ve stanovách nic takového také nemáme zakotveno a i kdyby bylo, stanovy přeci nemohou být nad zákony.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (22.03.2018 15:29:39)
Vážená paní Vorlíčková, dle ustanovení § 715 zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. – dále jen „ZOK“) kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Jak je tedy patrno, není možno, aby kontrolní komisi představenstvo odmítlo umožnit nahlédnout do vámi zmíněných dokumentů a tím spíše, pokud se tyto dokumenty týkají hospodaření vašeho družstva. Požadavek kontrolní komise tedy může směřovat jak k hospodaření družstva jako celku, tak i k hospodaření jednotlivých konkrétně vymezených úseků družstva, jakož i k hospodaření vztahujícímu se k financování určité akce apod. Toto však neznamená, že by sami členové členské schůze neměli možnost se nějakým způsobem seznámit s podklady a dokumenty družstva. V § 636 odst. 2 písm. e) ZOK je stanoveno důležité právo člena na informace, protože členská schůze družstva projednává v rámci své zákonné působnosti podle § 656 ZOK významné záležitosti týkající se také činnosti a hospodaření družstva. Členům družstva musí být písemné podklady pro jednání členské schůze k dispozici pro seznámení se s nimi (např. účetní závěrka, podklady pro rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, případné rozhodnutí o uhrazovací povinnosti, písemné stanovisko kontrolní komise k těmto podkladům, apod.). Pokud by vaše bytové družstvo však mělo méně než 50 členů, ze zákona se kontrolní komise nezřizuje, nestanoví-li stanovy něco jiného (§ 726 odst. 2 ZOK). V případě takto malých družstev potom tedy vykonává působnost kontrolní komise členská schůze, tzn., že každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise. Já osobně bych se na Vašem místě nejprve obrátil na kontrolní komisi se stížností, ve které bych vymezil důvody Vašeho podezření na nesoulad v činnosti hospodaření družstva. V případě, že by vaše družstvo mělo méně než 50 členů, můžete vy sama postupovat v kontrole činnosti družstva jako člen kontrolní komise. V případě, že byste potřebovala další právní pomoc, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. S pozdravem, Mgr. et. Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...