AUDIT PROFESIONAL


Informace o daňové poradenské společnosti
AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o.


Informace o společnosti

Název společnostiAUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o.
SídloJurečkova 643/20, 702 00 Ostrava
483 90 861
DIČCZ48390861
ORAUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. je vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 6078


AUDIT PROFESIONAL již dvacet let poskytuje auditní, daňové a související poradenské služby na nejvyšší odborné úrovni garantované vedoucími pracovníky společnosti. Jako první auditní a daňová kancelář v Ostravě jsme získali rozsáhlé zkušenosti jak s prací pro velké skupiny podniků tak i pro střední a menší podniky v regionu.


Krom průběžných poradenských služeb Vám pomáháme také při přeměnách Vašeho podnikání, fúzích či prodejích obchodních podílů. Zajišťujeme komplexní provedení obchodních přeměn společně s návrhem na daňově nejefektivnější řešení. Díky posílení našeho týmu zajišťujeme komplexní servis související s daňovým plánováním v tuzemsku i zahraniční.


Je pro nás velmi důležité, aby naší klienti získávali hodnoty požadované z našich služeb při minimální administrativní zátěži. Naši zaměstnanci Vám vždy vyjdou rádi vstříc při řešení Vašich daňových a účetních otázek. Klíčovým prvkem ve vztahu k našim klientům je osobní přístup.


Služby

Auditní služby


Od roku 1993 provádíme výkon auditorských činností, které představují ověřování správnosti a úplnosti účetního zachycování hospodaření subjektu. Cílem auditu je získat dostatek důkazních informací k formulování auditorského výroku, který má uživatele účetních informací ujistit v tom, že údaje obsažené v účetní závěrce a výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření. Výrok auditora obsažený ve výsledné zprávě auditora tak napomáhá k zvýšení důvěryhodnosti účetní závěrky.


Ověřování účetních závěrek
- Audit individuálních i konsolidovaných účetních závěrek sestavených podle Českých účetních standardů
- Mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS)
- Amerických účetních standardů (US GAAP)
- Audit neziskových organizací a fondů
- Audit mezitímních účetních výkazů
- Ověřování Výročních zpráv a Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami


Fondy EU
- Audit čerpání dotací z evropských fondů
- Administrace při čerpání fondů
- Příprava žádostí o čerpání z evropských fondů


Daňové služby


Náš daňový tým se stará o to, abyste platili co nejnižší daně při co nejmenší administrativní zátěži. Zaměstnáváme licencované daňové poradce, odborníky na mezinárodní zdanění i bývalé zaměstnance finančních úřadů, abychom poskytovali nejlepší možný daňový servis našim klientům. Máme rozsáhlé zkušenosti s daňovými službami pro velké skupiny podniků, dceřiné společnosti nadnárodních celků i lokální podnikatele z regionu.


Daň z příjmů právnických osob
- Příprava přiznání k dani z příjmů právnických osob
- Průběžné i jednorázové konzultační služby
- Poradenství při přeměnách společností
- Daňové prověrky (due diligence)
- Nastavení a dokumentace transferových cen
- Zastupování při daňových řízeních (vč. plné moci)
- Pomoc při daňových kontrolách


Daň z přidané hodnoty
- Příprava přiznání k dani z přidané hodnoty
- Příprava souhrnných hlášení
- Skupinová registrace
- Konzultační služby


Daň z příjmů fyzických osob
- Příprava přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- Poradenství při výplatě zisku
- Poradenství při odměňování vrcholových pracovníků
- Průběžné i jednorázové konzultační služby


Spotřební daně a cla
- Příprava přiznání ke spotřební dani
- Celní deklarace


Mezinárodní zdanění

V dnešním globalizovaném světě se stále více obchodů a transakcí realizuje přeshraničně, dochází k přesunu sídel a provozoven podniků, což má specifické dopady na zdanění firem a jednotlivců. Správa daně se stává pro poplatníka složitější, někdy však může mezinárodní obchod přinášet daňové výhody. Náš tým se zkušenostmi z nadnárodních společností se věnuje vhodnému nastavení struktury obchodních vztahů s cílem minimalizovat administrativní zátěž a negativní daňové dopady. Součástí služeb mezinárodního zdanění je také servis v oblasti transferových, tj. převodních cen.


Mezinárodní zdanění
- Mezinárodní zdanění příjmů
- Návrh daňově efektivních struktur podnikání
- Přeshraniční přeměny
- Asistence při zakládání zahraničních společností
- Zamezení dvojímu zdanění
- Stálé provozovny


Transferové ceny
- Příprava dokumentace k transferovým cenám (masterfile, local file, znalecký posudek)
- Posuzování již vyhotovené dokumentace ze zahraniční
- Nastavení správného systému účtování transferových cen
- Příprava interních směrnic k transferovým cenám
- Konzultace v oblasti transferových cen


Poradenské služby


Od našeho vzniku v roce 1993 se orientujeme na přeměny podniků (fúze, rozdělení) a máme rozsáhlé zkušenosti s jejich účetními, daňovými a právními dopady. Pomáháme klientům při divesticích i při akviziční činnosti. Ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi jsme schopni nabídnout řešení v jakékoliv situaci podniku na jednom místě (účetnictví, daně, právní a znalecký servis). Nabízíme také doplňkové služby správy podniku pro minimalizaci administrativní zátěže na straně našich klientů.


Poradenství při přeměnách a akvizicích
- Interní audit
- Finanční a daňové due diligence
- Přeměny společností
- Manažerské účetnictví
- Krizové řízení (insolvence, likvidace, konkurs)
- Bilanční analýzy


Správa podniku
- Založení společnosti v ČR (s.r.o., a.s.)
- Založení společnosti v zahraničí (dle vybrané jurisdikce)
- Poskytnutí sídla společnosti (ČR, SR, PL)
- Správa společnosti (ČR, SR, PL)


Tým

Náš zkušený tým 15 odborníků Vám rád poskytne asistenci v oblasti auditu, účetnictví a daní. Za každou zakázku je vždy zodpovědný jeden z partnerů společnosti.


Partneři

Ing. Michal Jelínek, Ph.D., jednatel společnosti
Ing. Jana Krkošková, jednatelka společnostiAUDIT PROFESIONAL je personálně i provozně propojen s dalšími poradenskými společnostmi tak, aby svým klientům nabízel komplexní služby na jednom místě. Naše sesterská účetní kancelář ACARTUS Vám nabídne širokou škálu účetních a daňových služeb. Tým zkušených účetních je pro Vás kdykoliv k dispozici osobně, telefonicky nebo emailem. S naší partnerskou advokátní kanceláří V4 Legal spolupracujeme na komplexních zakázkách při přeměnách podniků nebo nastavování nových struktur.

Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...