Daňová poradna


Spolupracujeme s daňovou poradenskou kanceláří AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě, která se specializuje na auditní, daňové a související poradenství

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Daňová poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům daňové poradny. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Klára (25.07.2016 09:40:12)
Dobrý den, teta mi prodává byt za 1 800 000 Kč. Reálná hodnota je 2 800 000 Kč. Z jaké částky se bude platit daň z převodu nemovitosti? A jak se postupuje při řešení daně z převodu nemovitosti? Děkuji předem, Klára N.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (24.08.2016 13:27:07)
Dobrý den Předně se z úplatných převodů platí daň z nabytí nemovitostí, která nahradila daň z převodu nemovitostí. Sazba daně je 4 %. Do 31.10.2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí prodávající, pokud se ve smlouvě nedohodnete jinak, od 1.11.2016 je poplatníkem již jen nabyvatel. Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se podává ke konci 3 měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Základem daně je buď cena sjednaná z kupní smlouvy nebo 75% cena dle posudku znalce a to ta, která je větší. Pokud si nechcete nechat vypracovat znalecký posudek, pak se základ daně určuje z porovnání ceny sjednané a ceny 75% směrné hodnoty, kdy základem daně je opět ta větší hodnota z nich. Směrnou hodnotu určí správce daně z Vámi vyplněných speciálních příloh k přiznání k dani z nabytí nemovitostí. Pro Vaši orientaci jsou kalkulačky určující směrné hodnoty na stránkách Finanční správy.
Bohouš (22.06.2016 11:47:12)
Dobrý den, Vlastník pronajímá byt bez sklepa či garáže (používá je pro soukromé účely). 1. V jaké výši má uplatnit daňové výdaje typu: zálohy na pojištění domu, revize hasicích přístrojů, správní poplatky, odměny volených orgánů apod., které jsou měsíčně předepsány na celou bytovou jednotku (tj. obsahující byt, sklep i garáž)? Má tyto náklady pokrátit v poměru ceny bytu k ceně celé bytové jednotky? Pro informaci uvádím, že ceny jednotlivých složek bytové jednotky jsou vyjádřeny v kupní smlouvě. 2. Návazně se ještě dotazuji, zda uplatnit výši zaplacených záloh nebo počkat až na jejich roční vyúčtování (zde je, ale problém, že jej dostávám nejdříve v dubnu, což je již po termínu pro odevzdání DAP)? Děkuji Vám.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (08.07.2016 11:41:43)
Dobrý den, krátit náklady můžete podle poměru cen vlastní bytové jednotky, sklepu a garáže pokud jej znáte. Můžete také poměr počítat podle podlahové plochy. Záleží na tom, zda jsou zálohy placeny dohromady za byt, sklep i garáž. Potom skutečně musíte stanovit ekonomicky vysvětlitelný poměr viz. výše. Nákladem budou placené zálohy v běžném roce, ponížené, či povýšené o vyúčtování, které v tomto příslušném roce za minulý rok dostanete.
Bohouš (16.06.2016 17:21:50)
Dobrý den, jak správně pohlížet na příspěvky do fondu oprav z hlediska jejich daňové uznatelnosti při stanovení dílčího základu daně dle § 9 ZDP? Pokud jsou nákladem, ve kterém momentě se stávají daňově uznatelnými; v období placení záloh či až v období použití prostředků nakumulovaných v tomto fondu oprav na úhradu konkrétních oprav, údržby či modernizace bytového domu? Jinými slovy: Mohu při stanovení dílčího základu daně dle § 9 uplatnit souhrn zaplacených záloh na fond oprav nebo pouze částku odpovídající mému spoluvlastnickému podílu na základě vyúčtování uskutečněných úhrad z fondu oprav (předložené výborem SVJ) za příslušné zdaňovací období? Děkuji Vám.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (08.07.2016 11:37:01)
Dobrý den, do nákladů si můžete uplatnit pouze částku odpovídající Vašemu spoluvlastnickému podílu na základě vyúčtování uskutečněných úhrad z fondu oprav, respektive ze zaplacených záloh na opravy.
Jan S. (16.06.2016 15:49:53)
Dobrý den, prodali jsme byt v Berouně, hypotéku jsme převedli na byt v Praze na Zličíně – změnila se tedy zástava k hypotéce, vše se stalo v roce 2015. Nyní jsme si chtěli uplatnit vracení daní na zaplacených úrocích za hypotéku za rok 2015 a Finanční úřad nám nevyhověl. Tvrdí, že na všech smlouvách k hyp. úvěru je uvedený byt v Berouně a dodatky o změně zástavy nejsou pro ně důležité, že se řídí tím co je na smlouvě. Potřebuji tedy dodatek ke smlouvě, že účelem hypotéčního úvěru je byt na Zličíně! O tento dodatek ke smlouvě jsme požádali banku a oni nevyhověli, že pro nás už udělali dost, a že tento dodatek nevydají. Nicméně jsem je požádala o písemné vyjádření zamítnutí naší žádosti – na to čekám. Ještě ke všemu jsem s bankou podepsali novou fixaci, která platí od 9/2016 na následujících 5 let, takže pokud od nich ten dodatek neobdržíme, nemáme nárok následujících 5 letech na vracení dani ze zaplacených úroku...  Víte jak v tomto případě postupovat, abychom dosáhli vrácení daně na které máme nárok? Děkuji předem. Jan S.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (08.07.2016 13:18:53)
Dobrý den, odčitatelnou položkou k základu daně jsou mimo jiné úroky z hypotečního úvěru, který je použit pro bytové potřeby (tzn. vlastní bydlení). Z uzavřených smluv musí být zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a předmětnou bytovou potřebou. Pokud tedy hypoteční smlouva nená souvislost s bytem, ve kterém bydlíte nemáte nárok na snížení základu daně o zaplacené úroky z hypotečního úvěru. Ve Vašem případě tedy pravděpodobně splácíte pořád hypotéku na byt v Berouně, jen ručíte bytem v Praze. Jediným řešením bude navázat hypotéku na byt v Praze, jinak nebudete mít ani nadále možnost snížit základ daně z titulu zaplacených úroků na hypoteční úvěr.
Bohouš (07.06.2016 23:06:12)
Dobrý den, jaká cena v případě odepisování pronajímaného bytu je brána jako vstupní? Kupní cena bez DPH nebo s DPH? Jsem fyzická osoba a nejsem podnikatel ani plátce DPH. Děkuji.
© Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (13.06.2016 10:01:17)
Dobrý den, v případě, že nejste plátce daně z přidané hodnoty, tak vstupní cena dlouhodobého hmotného majetku pro odepisování je vždy cena včetně DPH při pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Bohouš (27.05.2016 00:05:18)
Dobrý večer, velice děkuji za Vaši odpověď. Chystám se, že půjdu tedy cestou, že od celkové kupní ceny bytu, která obsahuje i klimatizaci vč. její montáže, zprovoznění a rozvodů, odečtu cenu za pozemek (ta bude vyčíslena v kupní smlouvě na moji žádost, protože se pozemek neodepisuje) a tu pak navýším o vestavěnou kuchyňskou linku vč. vestavěných spotřebičů, vestavěné skříně, osvětlení a předokenní žaluzie, což bude tvořit tzv. vstupní cenu pro odepisování bytu. Uvažuji správně? Co když, ale nastane situace, že pořizovací cena vnitřní a vnější klimatizační jednotky zahrnující i její montáž a zprovoznění a dopravní náklady (bez rozvodů měděných trubek a kabeláže vč. prací s tím spojených a stavebních přípomocí - ty jsou dle Vašeho vyjádření součástí stavby) činí vč. DPH 15% 36 295,5 Kč, což je méně než 40 tis. Kč (tudíž není hmotným majetkem pro odepisování dle odpisové sk. 3). Prosím Vás, znamená to, že bych měl od vstupní ceny bytu pro odepisování odečíst tuto částku a přičíst ji k jednorázovým daňovým výdajům uskutečněným v daném roce? Nebo si mohu dovolit to nějak neřešit a vycházet při odepisování bytu prostě z kupní ceny bytu zahrnující i klimatizaci (jak strojní zařízení tak rozvody vč. stavebních prací s tím spojených) s tím, že odečtu cenu pozemku a přičtu ceny za vestavěnou kuchyň, vestavěné skříně, osvětlení a předokenní žaluzie a tu budu brát jako vstupní cenu pro odepisování bytu? Omlouvám se, ale lidí co řeší problematiku klimatizace v bytě není až tolik a sám na netu nenacházím moc odpovědí v této věci. Velmi sí vážím Vašich odpovědí a Vaši poradnu rád sleduji.
Š Daňová poradna AUDIT PROFESIONAL, s.r.o. (30.05.2016 08:07:18)
Pokud hodnota klimatizace bez rozvodů pevně spojených s budovou je menší než 40.000,- Kč. Nejedná se dlouhodobý hmotný majetek a mohlo by jít o drobný hmotný majetek. V tom případě můžete celou hodnotu klimatizace klidně přičíst ke vstupní ceně bytu a nemusíte se o nic starat. Toto řešení je také správně.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...